PLEASE CLICK     TO PRAY

Kỹ Sư NGUYỄN TẤN THỌ
Giáo Sư LÊ NGHIÊM KÍNH
Ông THÁI TĂNG HỮU
Ông NGUYỄN HỮU HẢI
Cụ Bà TRAN THỊ CUC
Chị PHÙNG THỊ ĐÀO
Anh LÊ TRƯỜNG GIANG
Ông PHAN VĂN SẮT
Cụ Bà VÕ THỊ HOAN
Cụ Bà LÊ THỊ DI
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC
KHI NGHE TIN
Kỹ Sư NGUYỄN TẤN THỌ
Pháp Danh HỒNG KHÁNH
Nguyên quán Lệ Thủy, Quảng Bình Việt Nam
Chủ Tịch Hội Diên Hồng Thời Đại
Thành Viên BCH Đặc Khu Trương Tử Anh 1 - Đại Việt Cách Mạng Đảng
đã mản phần ngày 17 tháng 12 năm 2023
nhằm ngày 5 tháng 11 năm Quý Mão
tại thành phố Stockton, California, USA
HƯỞNG THỌ 73 TUỔI
ĐẠI GIA ĐÌNH TRƯỜNG NGUYỄN HOÀNG QUẢNG TRỊ
Xin thành thật chia buồn cùng Qúy Tang Quyến
Nguyện cầu hương linh Kỹ Sư NGUYỄN TẤN THỌ sớm an nghĩ nơi Cõi Niết Bàn.
Tiễn Người những cánh hồng vàng
Nguyện cầu Đức Phật Niết Bàn Người lên
.
Copyright @NguyenHoang.org 1998-2021. All Right Reserved
Thank you for visiting NguyenHoang.org