PLEASE CLICK     TO PRAY

Ông THÁI TĂNG HỮU
Ông NGUYỄN HỮU HẢI
Cụ Bà TRAN THỊ CUC
Chị PHÙNG THỊ ĐÀO
Anh LÊ TRƯỜNG GIANG
Ông PHAN VĂN SẮT
Cụ Bà VÕ THỊ HOAN
Cụ Bà LÊ THỊ DI
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC
KHI NGHE TIN
Ông THÁI TĂNG HỮU
Cựu Học Sinh Trường Nguyễn Hoàng Quảng Trị.
Cựu Hội Trưởng Hội Đồng Hương Quảng Trị Nam California.
Cựu Hội Trưởng Hội Nguyễn Hoàng Quảng Trị Nam California.
đã mản phần ngày 17 tháng 9 năm 2021
nhằm ngày 11 tháng 8 năm Tân Sữu
tại thành phố Westminster, California, USA
HƯỞNG THỌ 76 TUỔI
Đại Gia Đình Đồng Hưong cùng Cựu Học Sinh Nguyễn Hoàng Quảng Trị
Xin thành thật chia buồn cùng Qúy Tang Quyến
Nguyện cầu hương linh Ông THÁI TĂNG HỮU sớm an nghĩ nơi Cõi Niết Bàn.
Copyright @NguyenHoang.org 1998-2021. All Right Reserved
Thank you for visiting NguyenHoang.org