Vui lòng bấm vào   view   để cầu nguyện.

Cụ Bà TRAN THỊ CUC
Chị PHÙNG THỊ ĐÀO
Anh LÊ TRƯỜNG GIANG
Ông PHAN VĂN SẮT
Cụ Bà VÕ THỊ HOAN
Cụ Bà LÊ THỊ DI

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC
KHI NGHE TIN
Cụ Bà TRAN THỊ CUC
Thân mẫu của Cựu Học Sinh Nguyễn Hoàng TRAN QUANG HIEN
đã mản phần ngày 8 tháng 12 năm 2020
nhằm ngày 24 tháng 10 năm Canh Tý
tại Dong Ha, Việt Nam
HƯỞNG THƯỢNG THỌ 92 TUỔI
GIA ĐÌNH NGUYỄN HOÀNG
Xin thành thật chia buồn cùng Qúy Tang Quyến
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà TRAN THỊ CUC sớm an nghĩ nơi Cõi Vĩnh Hằng.