PLEASE CLICK     TO PRAY

Ông NGUYỄN HỮU HẢI
Cụ Bà TRAN THỊ CUC
Chị PHÙNG THỊ ĐÀO
Anh LÊ TRƯỜNG GIANG
Ông PHAN VĂN SẮT
Cụ Bà VÕ THỊ HOAN
Cụ Bà LÊ THỊ DI
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC
KHI NGHE TIN
Ông NGUYỄN HỮU HẢI
Bào Huynh của Niên Trưởng Nguyễn Hữu Hùng, Cựu Hội Trưởng Hội Đồng Hương Quảng Trị
đã mản phần ngày 27 tháng 5 năm 2021
nhằm ngày 16 tháng 4 năm Tân Sữu
tại thành phố Jackson, Tennessee, USA
HƯỞNG THỌ 80 TUỔI
Gia Đình Nguyễn Hoàng Quảng Trị
Xin thành thật chia buồn cùng Qúy Tang Quyến
Nguyện cầu hương linh Ông NGUYỄN HỮU HẢI sớm an nghĩ nơi Cõi Niết Bàn.
Copyright @NguyenHoang.org 1998-2021. All Right Reserved
Thank you for visiting NguyenHoang.org