Vui lòng bấm vào   view   để cầu nguyện.

Chị PHÙNG THỊ ĐÀO
Anh LÊ TRƯỜNG GIANG
Ông PHAN VĂN SẮT
Cụ Bà VÕ THỊ HOAN
Cụ Bà LÊ THỊ DI

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC
KHI NGHE TIN
Chị PHÙNG THỊ ĐÀO
Hiền Thê của CHS Nguyễn Hoàng NGUYỄN CÔNG CƯƠNG
đã mản phần ngày 5 tháng 1 năm 2020
nhằm ngày 11 tháng Chạp năm Kỷ Hợi
tại Bình Thuận, Việt Nam
HƯỞNG THỌ 65 TUỔI
GIA ĐÌNH NGUYỄN HOÀNG
Xin thành thật chia buồn cùng Qúy Tang Quyến
Nguyện cầu hương linh Chị PHÙNG THỊ ĐÀO sớm an nghĩ nơi Cõi Vĩnh Hằng.