Nguyễn phú Trọng có tên thật là Hoàng Vĩ là người Tàu từ nhỏ.
Khi lớn lên được Tình Báo Hoa Nam gài vào ĐCSVN để cai trị và Hán hóa Việt Nam trong suốt 20 chục năm qua.

Thảo nào mà tên Hán gian Hoàng Vĩ - Nguyễn phú Trọng này chuyên buôn dân VN làm Nô Lệ cho Tàu, và dâng đất, dâng biển cho giặc Tàu, mở cửa biên giới cho giặc Tàu tràn sang Việt Nam.

Kế hoạch 100 NĂM TRỒNG NGƯỜI của thằng chó đẻ giặc Tàu Hồ Quang - Hồ chí Minh đã "trồng" được tên Hoàng Vĩ làm thành một tên bán nước Nguyễn phú Trọng.

Hình ảnh trên có nguồn gốctừ trang "Văn Nghệ và Cuộc sống" trong bài viết của nhà văn Đỗ Hoàng nói về bài luận văn ca ngợi thi sĩ Tố Hữu của cậu sinh viên trẻ Nguyễn Phú Trọng của trường Đại Học Tổng Hợp Văn, với cái hình mặc áo sơ mi mang tên Tàu là Hoàng Vĩ.
Qúy Vị có Facebook, vui lòng bấm 
 để chia sẻ với bạn hữu.
Copyright @NguyenHoang.org 1998-2021. All Right Reserved
Thank you for visiting NguyenHoang.org